Algemene voorwaarden

Camping Goorzicht hanteert de RECRON voorwaarden.

Camping Goorzicht is aangesloten bij de RECRON. Dit is de brancheorganisatie voor recreatiebedrijven. De RECRON en de ANWB maken samen leveringsvoorwaarden. Deze leveringsvoorwaarden zijn op al onze boekingen van toepassing. In deze leveringsvoorwaarden staan niet alleen uw rechten goed gezekerd, maar daar staat bijvoorbeeld ook beschreven wat uw rechten en plichten zijn in geval van annulering.