Camping Goorzicht hanteert de RECRON voorwaarden

Algemene voorwaarden

Camping Goorzicht is aangesloten bij de RECRON. Dit is de brancheorganisatie voor recreatiebedrijven. De RECRON en de ANWB maken samen leveringsvoorwaarden. Deze leveringsvoorwaarden zijn op al onze boekingen van toepassing. In deze leveringsvoorwaarden staan niet alleen jouw rechten goed gezekerd, maar daar staat bijvoorbeeld ook beschreven wat je rechten en plichten zijn in geval van annulering.